Umre Turlarında 20.yıl

Umreye Gitme Şartları Nelerdir?

Yol göstericimiz Kuran-i Kerim'de; ''Gitmeye gücü yetenlerin Kabe'yi ziyaret etmeleri, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır''. buyurulmuştur. Maddi ve manevi gücü olan herkesin kutsal topraklara gitmesi İslam’ın 5 şartından biri olarak farz kılınmıştır.

Kutsal topraklara gidecek yolcuların birçoğu umreye gitme şartlarının neler olduğundan habersizdirler. Lakin bu kutsal yolculuğun belli başlı yasakları vardır. Kısaca açıklamaya çalışalım.

Resulullah Efendimiz (s.a.v.) ;

"Allah`a ve Âhiret gününe inanan bir kadının, yanında mahremi olmaksızın üç gecelik bir yola sefere çıkması helâl değildir." buyurmuşlardır. 

Bazı mezheplere göre 1-2 gün veya 2-3 gece arasında değişse de Hanefilik mezhebine göre 3 günlük yol süresi esas alınmıştır.

45 yaş altı bayanlar ve 18 yaş altı erkek çocuklar, yanlarında mahremi olmadıkça umre veya hac vazifelerine yerine getirmeleri yasaktır. Bu kişilerin yanlarında muhakkak 1. dereceden erkek akraba olmak zorundadır. 45 yaş altı bir bayan evli ise mahremi eşidir. Bekar ise babasıdır. Babası vefat etmiş ise ağabeyi veya kardeşidir. Onlarda yoksa amca veya dayısıdır. 

45 yaşını geçen bayanlar herhangi bir mahreme ihtiyaç olmadan tek başlarına umre veya hac vazifelerini yerine getirebilirler.

Erkeklerde ise yaş sınırı 18'dir. Bu sınırın altındaki erkekler aynı şartları taşıyarak mahremleriyle gidebilirler. 18 yaşını geçtiklerinde bu zorunluluk kalkar.

Örnek verecek olursak 45 yaşın altındaki bir bayan evli olmasına rağmen eşi yanında gelmiyor. Eşi yanında gelmese dahi birinci dereceden diğer erkek akrabalarıyla beraber aynı tarihlerde gidip gelmek şartıyla bu kutsal yolculuğa çıkabilirler.

Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği fetvaya göre, kadınların olumsuz bir durumla karşılaşacak bir ortamın olmadığı ve yol güvenliğinin tamamen sağlandığından dolayı, aynı zamanda grupların başında erkek din görevlileri olduğu için 45 yaş altı bayanların yanlarında mahrem olmadan gitmelerine fetva vermektedir.

Umre'de aranan diğer şartlar ise ;

  •  Müslüman olmalıdır. Çünkü umre sadece Müslümanlardan istenilen ibadetlerdendir. Müslüman olmayan kişinin umresi kabul olmaz.
  • Akli dengesi yerinde olmalıdır. Akli dengesi yerinde olmayan kişiler iyi,kötü ve doğru yanlışı ayırt edemeyeceğinden dolayı gitmesi doğru değildir.
  • Yol güvenli olmalıdır. Eğer bir insanın zarar görmesi söz konusu olursa (savaş vs.) umre vacip olmaz.
 

Diğer Başlıklar