Umre Turlarında 20.yıl

Umre Nedir ?

Her inanan insanın iç dünyasında en önemli arzularından biri, kutsal topraklara gitme, o güzel mekanlara yüz sürme, Efendimiz (S.A.V)'in izini takip ederek Mekke ve Medine'yi görme arzusudur. Peki Umre Nedir?

Kökeni Arapçaya dayanan “umre” dilimizde “ziyaret” anlamına gelmektedir. Al-i İmran suresi 96. ayetinde: “Bütün insanların Allah’a ibadet etmeleri için yeryüzünde kurulan ilk mabet, alemlere hidayet, rahmet ve sevap kaynağı olan Mekke’deki Kabe’dir.” buyrulmuştur. Dini anlamda umre: Müslümanların belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktır. Umre’nin diğer bir adı olan “hacc-ı asgar” (küçük hac) anlamına gelmektedir. Hazreti Muhammed (s.a.v) bir hadisinde: "Hac ve Umre yapanlar Allah'ın misafirleridir. O'ndan bir şey isterlerse, onlara cevap verir. Af isterlerse, onları affeder. " buyurmuştur. Umre’nin birçok fazileti, erdemi, vardır. Örneğin: Umre için belirli bir zaman yoktur, her zaman yapılabilir.Umrenin Ramazan ayında yapılması daha menduptur. Ancak Hanefî mezhebinde "teşrîk günleri" denilen yılda beş gün (arefe günü sabahından bayramın 4. günü güneş batıncaya kadarki süre) umre yapmak, tahrîmen mekruhtur. Diğer üç mezhepte, haccetmeyen kişilerin “teşrîk günleri”dahil her zaman umre yapmaları, kerâhetsiz câiz görülmüştür. Haccedenlere göre bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar, Şâfiîler'e göre ise vedâ tavafı dışında haccın bütün menâsiki tamamlanmadıkça umre yapamazlar. Umrenin ziyaret biçimi hacca benzer. Fakat Hac gibi Umre Zilhicce ayında olması zorunlu değildir. Umre, Arefe ve bayram günlerinde yapılırsa “umre mekruh” adını alır. Umre görevini yapan Müslümanlar “hacı” değil “mutemir” adıyla nitelendirilir.  Umre Hanefi ve Maliki mezhebinde sünnet, Şafii ve Hanbeli mezhebinde ise farzdır. Hanefîler'e göre, umrenin farzları ihram ve tavaf olmak üzere ikidir. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür. Şâfiî ve Hanbelîler'e göre bu dört nüsük rükündür. Mâlikî mezhebinde ise, ihram, tavaf ve sa’y rükün, tıraş ise vaciptir. Umre, diğer ibadetlerde de olduğu gibi Allah rızası için yapılır. Rabbimiz bir ayetinde: “Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın.” buyurmuştur.

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) Umre ibadetini  Hudeybiye senesinde, (Hudeybiye yılını takip eden) kaza senesinde, Ciırrüne senesinde olmak üzere üç defa gerçekleştirmiştir.

Diğer Başlıklar