Umre Turlarında 20.yıl

Umre Nasıl Yapılır?

UMRE NASIL YAPILIR?

Al-i İmran suresi 96. ayette şöyle buyrulur: “Bütün insanların Allah’a ibadet etmeleri için yeryüzünde kurulan ilk mabet, alemlere hidayet, rahmet ve sevap kaynağı olan Mekke’deki Kabe’dir.” Müslümanlar belirli bir zaman bağlı olmaksızın “sevap kaynağı olan Mekke’deki Kabe’yi ziyaret etmelerine umre adı verilir. Hanefîlere göre: “Teşrîk günleri” denilen yılda beş gün yani arefe günü sabahından bayramın 4. günü güneş batıncaya kadarki süre içinde umre yapmak, tahrîmen mekruhtur. Diğer üç mezhebe göre: Haccetmeyen kişilerin teşrîk günleri dahil her zaman umre yapmaları, kerâhetsiz câiz görülmüştür. Mâlikîler’e göre: Haccedenler, bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar umre yapamazlar. Şâfiîler’e göre: Vedâ tavafı dışında haccın bütün menâsiki tamamlanmadıkça umre yapamazlar.  

Umre yapılırken ilk olarak ihrama girilir. İhram Arapça kökenli bir kelimedir,   hac ve umre ibadetini yapacak kişilerin normalde dinen yasaklanmamış bazı iş ve davranışların belirli bir süre için yasaklanması anlamına gelir. “Mikat” sınırları içerisinde niyet edilir ve ihrama girilir. Mikat sınırları dışından gelenler bu sınırları ihramsız geçemezler. İhram:  Hanife mezhebi için şart diğer üç mezhep için rükündür. İhrama girilir mekruh bir vakit değilse iki rekat “ihram namazı” denilen namaz kılınır. Namazdan sonra niyet edilir ve Telbiye duası okunur.     Bu şekilde ihrama girilmiş olunur.

  İhrama giren kişiler Allah’ı anarak, O’nu zikrederek Harem-i Şerife yönelirler. Harem-i Şerife’ye gelenler Telbiye’yi keser Hacer-i Esved taşından başlayarak Umre tavafı için niyet edilir. Bu andan itibaren dualar okunur, tekbirler getirilir ve Kabe’nin etrafında yedi kere dönülür ve buna “şavt” adı verilir. Tavaf dört mezhep için rükün anlamını taşımaktadır.

   Tavaf edildikten sonra Safa ve Merve tepeleri arasında Hazreti Hacerin oğlu Hazreti İsmail’e su araması olayını sembol eden Sa’y ibadeti yapılır. Safa tepesinden başlayarak Merve’ye dört gidiş, Merve’den 3 dönüş olmak üzere bu iki tepe arasında yapılan Sa’y koşmak, hızlı yürümek anlamına gelmektedir. Sa’y Hanefîlerde vacip diğer üç mezhep de rükün olarak kabul sayılmıştır.

  Sa’y ibadeti yapan kişiler ibadetlerini bitirdikten sonra saçları tıraş edilmek suretiyle ihramdan çıkarlar. Erkekler saçını dipten, kadınlar saçlarının ucundan bir parmak boyundan az olmayacak şekilde keserler. Böylece ihramda yasak olan bazı iş ve davranışlar kalkar. 

Diğer Başlıklar